Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 16 april 2015

a

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk voor advies in handen te stellen van het college.

b

min
Besluit

De commissie besluit, na een toelichting van de heer Reedijk dat deze raadsinformatiebrief op verzoek van de commissie is opgesteld zodat de commissie het gesprek kan voeren met de portefeuillehouder over zijn handelen namens Dordrecht binnen deze GR, de brief te agenderen voor de commissie van 26 mei a.s. De commissieleden zullen de brief nog eens goed lezen. Mocht er geen aanleiding zijn hierover met de heer Brok van gedachten te wisselen dan zal de commissie de brief bij het vaststellen van de agenda weer afvoeren. Mede gelet op de radenbijeenkomst ZHZ op 27 mei kan de bespreking echter een goede voorbereiding zijn.

c

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 12 mei 2015.

d

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

e

min
Besluit

De commissie besluit deze begroting en het advies van het college over de zienswijze (die dan binnen moet zijn) te agenderen voor de commissie van 26 mei 2015.

f

min
Besluit

De commissie besluit deze stukken voor advies door te geleiden naar het college.

g

min
Besluit

De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 12 mei 2015.

h

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen, mede aangezien deze reeds aan de orde is geweest in de Drechtraad van 7 april 2015.

i

min
Besluit

De commissie besluit dit Jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor afhandeling in handen te stellen van het college. De raad ontvangt conform afspraak een afschrift van het antwoord.

k

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor afhandeling in handen te stellen van het college. De raad ontvangt conform afspraak een afschrift van het antwoord.

l

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor afhandeling in handen te stellen van het college. De raad ontvangt conform afspraak een afschrift van het antwoord.

m

min
Besluit

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

n

min
Besluit

De commissie besluit, op verzoek van BVD, dit dossier nog even aan te houden tot de volgende vergadering. BVD heeft technische vragen gesteld. Afhankelijk van de antwoorden bekijkt de fractie of ze een verzoek aan de commissie tot agendering willen doen en zo ja, welke politieke vraag daarbij hoort.

o

min
Besluit

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen en in handen te stellen van de Auditcommissie.

p

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 12 mei 2015. De commissie vraagt de griffier aan de portefeuillehouder te melden dat, gelet op de termijn, het akkoord is om een GR alvast in kennis te stellen van de concept-zienswijze zoals door het college aan de raad wordt voorgesteld. Dit dient echter altijd te worden gedaan onder voorbehoud van instemming door de raad. In dit geval lijkt het laatste te zijn vergeten en wat voorbarig te zijn gecommuniceerd.