Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 19 maart 2015

a

min
Besluit

De commissie besluit de antwoorden hierbij voor kennisgeving aan te nemen.

b

min
Besluit

De commissie besluit deze brief te agenderen voor een bespreking in de commissie.

c

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van de fracties D66 en het CDA de antwoordbrief te agenderen voor een commissie. De bespreking richt zich daarbij op het verwachtingsmanagement over de ontwikkelingen op het plein in relatie tot het achterstallig onderhoud en het genoemde jaartal.

d

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

e

min
Besluit

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015. De commissie verzoekt met klem om de volgende prognose van het grondbedrijf te presenteren aan de commissie Bestuur en Middelen en Fysiek.

f

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan.

g

min
Besluit

De commissie neemt deze antwoordbrief voor kennisgeving aan.

h

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van de fracties CU/SGP en VVD de brief te agenderen voor een commissie, zodra de inspraakronde is afgerond en de reacties door het college van een reactie zijn voorzien. Het financiële plaatje en de monumenten in de Noorderdiepzone zijn daarnaast aandachtspunten waar de commissie aandacht voor vraagt.

i

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

j

min
Besluit

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015.

k

min
Besluit

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015. De fractie PvdA vindt dat er teveel nadruk ligt op het criterium veiligheid, terwijl er ook andere criteria zijn om te toetsen. Er zijn geen fracties die een bespreking steunen.

l

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

m

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van de fracties BVD, GroenLinks, PvdA en D66 de brief te agenderen voor een bespreking in de commissie (datum nntb). De bespreking zal zich daarbij richten op de vraag of deze inzet voldoende oplevert voor de ambities 2050 en er voldoende vertrouwen is in de samenwerking met de samenleving. De commissie krijgt graag aan het begin van de bespreking een korte presentatie over de opgaven van de projectleider.

n

min
Besluit

De commissie adviseert de raad deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Zodra het marketingplan gereed is zal de PvdA fractie om een bespreking verzoeken.

o

min
Besluit

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015.

p

min
Besluit

De commissie besluit op verzoek van de fracties GroenLinks en de PvdA de brief te agenderen voor een bespreking in de commissie (datum nntb). De bespreking zal zich daarbij richten op de invloed die de gemeenteraad heeft op de implementatie van deze wet en op wijze waarop de aanbevelingen van de VNG zijn verwerkt.

q

min
Besluit

De commissie neemt deze brief voor kennisgeving aan. De fractie CDA vraagt na waar de toegezegde link op de website te vinden is.