Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

Behandelsuggesties verstrekt t/m 11 september 2014

a

min
Besluit

De commissie adviseert deze brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de thema-avond Ondergrond op 8 oktober 2014.

b

min
Besluit

De commissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 september 2014.

c

min
Besluit

Op verzoek van de fractie PvdA komt deze brief terug op de lijst van nieuwe behandelsuggesties op 14 oktober 2014.

d

min
Besluit

Op verzoek van de fractie PvdA komt deze brief terug op de lijst van nieuwe behandelsuggesties op 14 oktober 2014.