Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 29 september 2009

 

min
Besluit
De raad stemt in met de in de lijst van ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brieven h. en l. t/m aa. is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende afhandeling (zie de bijlage).

BETREKKING HEBBEND OP DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

a

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor de beantwoording zorg te dragen.

b

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor de beantwoording zorg te dragen.
U wordt voorgesteld de brieven onder a. en b. door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor de beantwoording zorg te dragen.

BETREKKING HEBBEND OP DE BEVOEGDHEDEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

e

Deze brief ligt voor u ter inzage op de griffie.
min
Besluit
Ter afhandeling in handen van het college.

f

min
Besluit
Ter afhandeling doorgeleiden naar het college en betrekken bij de behandeling in een adviescommissie- en/of raadsvergadering.

g

min
Besluit
Ter afhandeling in handen van het college.
U wordt voorgesteld de onder e. t/m g. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, en de brief onder f. tevens te betrekken bij de behandeling van dat onderwerp in adviescommissie- en raadsvergadering.

h

min
Algemeen besluit
Ter beantwoording doorgeleiden naar college en afschrift antwoord sturen naar de fractie van GroenLinks.

i

Deze brief ligt voor u ter inzage op de griffie.
min
Algemeen besluit
Ter beantwoording doorgeleiden naar college.

j

Deze brief ligt voor u ter inzage op de griffie
min
Algemeen besluit
Ter beantwoording doorgeleiden naar college.

k

Deze brief ligt voor u ter inzage op de griffie
min
Algemeen besluit
Ter beantwoording doorgeleiden naar college.
U wordt voorgesteld de onder h. t/m k. genoemde brieven ter beantwoording in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

l

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

m

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

n

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

o

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

p

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

q

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

r

s

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

t

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

u

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

v

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

w

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

x

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

y

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

z

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.

aa

min
Algemeen besluit
Doorgeleiden naar Agendacommissie om de verdere afhandeling te bepalen.
U wordt voorgesteld de onder l. t/m aa. genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch.

ab

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de onder ab. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

OVERIGE

ac

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

ad

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

ae

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

af

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

ag

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

ah

min
Algemeen besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de stukken onder ac. t/m af., en de lijsten onder ag. en ah. voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de griffier, Mr. M. van Hall