Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van 27 mei 2014.

b

min
Besluit

Mevrouw de Smoker merkt zowel voor dit stuk als voor het stuk onder c op dat zij het als raadslid niet op tijd binnen heeft zien komen en kan het daardoor niet op tijd lezen. Er wordt nu een tijdsklem op gezet. Zij wil van de commissie weten hoe zij hiermee om gaat. De voorzitter refereert aan artikel 29, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZHZ waarin staat dat de ontwerpbegroting uiterlijk vóór 1 mei, door tussenkomst van de colleges, wordt gezonden aan de raden. ZHZ heeft het stuk rond 31 maart aan het college verzonden. Op de griffie is het stuk op 13 mei jl. binnengekomen. De heer van Verk geeft ten principale aan dat het stuk moet worden doorgezonden naar de raad. De heer Mos is het eens dat dit snel naar de raad moet. Hij wil ook graag dat er een jaarplanning gemaakt wordt waarop staat wanneer de jaarrekeningen en zienswijzen vastgesteld moeten worden omdat vooraf bekend is wanneer de begrotingen en jaarrekeningen binnenkomen. De beslistermijn kan in dit geval worden opgerekt zodat deze stukken (begroting en jaarrekening) nog in een vergadering van de adviescommissie van 10 juni kunnen worden besproken.


De heer Van Verk geeft bij dit punt vast aan dat de begroting van de Dienst gezondheid en jeugd er nu nog niet is maar dat hij deze wil bespreken tijdens de middagraad van 24 juni as. en ook vooraf in de commissie bestuur en middelen op 10 juni. In de commissie sociaal is aangegeven dat de rapporten er eind mei moeten zijn anders zal de begroting niet worden goedgekeurd.

c

min
Besluit

Mevrouw de Smoker merkt zowel voor dit stuk als voor het stuk onder c op dat zij het als raadslid niet op tijd binnen heeft zien komen en kan het daardoor niet op tijd lezen. Er wordt nu een tijdsklem op gezet. Zij wil van de commissie weten hoe zij hiermee om gaat. De voorzitter refereert aan artikel 29, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZHZ waarin staat dat de ontwerpbegroting uiterlijk vóór 1 mei, door tussenkomst van de colleges, wordt gezonden aan de raden. ZHZ heeft het stuk rond 31 maart aan het college verzonden. Op de griffie is het stuk op 13 mei jl. binnengekomen. De heer van Verk geeft ten principale aan dat het stuk moet worden doorgezonden naar de raad. De heer Mos is het eens dat dit snel naar de raad moet. Hij wil ook graag dat er een jaarplanning gemaakt wordt waarop staat wanneer de jaarrekeningen en zienswijzen vastgesteld moeten worden omdat vooraf bekend is wanneer de begrotingen en jaarrekeningen binnenkomen. De beslistermijn kan in dit geval worden opgerekt zodat deze stukken (begroting en jaarrekening) nog in een vergadering van de adviescommissie van 10 juni kunnen worden besproken.


De heer Van Verk geeft bij dit punt vast aan dat de begroting van de Dienst gezondheid en jeugd er nu nog niet is maar dat hij deze wil bespreken tijdens de middagraad van 24 juni as. en ook vooraf in de commissie bestuur en middelen op 10 juni. In de commissie sociaal is aangegeven dat de rapporten er eind mei moeten zijn anders zal de begroting niet worden goedgekeurd.

d

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 27 mei a.s.

e

min
Besluit

De adviescommissie besluit deze brief aan te houden totdat de rechter uitspraak heeft gedaan.

f

min
Besluit

De adviescommissie geeft aan op 25 juni 2014 een gesprek met de mensen van de werkvloer van het Veiligheidshuis te willen voeren. De stukken zullen dan in een adviescommissie na het zomerreces worden behandeld.


Op 9 september 2014 besloot de agendacommissie om dit stuk af te voeren van de agenda.

g

min
Besluit

De adviescommissie geeft aan op 25 juni 2014 een gesprek met de mensen van de werkvloer van het Veiligheidshuis te willen voeren. De stukken zullen dan in een adviescommissie na het zomerreces worden behandeld.


Op 9 september 2014 besloot de agendacommissie om dit stuk af te voeren van de agenda.

h

min
Besluit

Mw De Smoker geeft dit stuk te willen bespreken maar dat dit stuk eigenlijk bij fysiek hoort. De heer Pols noemt de mogelijkheid van het houden van een hoorzitting met een aantal partijen. Mw De Smoker is het hiermee eens. De heer Mos geeft aan dat dit stuk niet te lang kan blijven liggen omdat het er al wat langer ligt en dit geen voorbeeld is van een daadkrachtig bestuur. De commissie wil desondanks een hoorzitting en de voorzitter geeft aan dat deze dan zal worden georganiseerd. Dit wordt dan niet een hoorzitting specifiek vanuit Bestuur en Middelen maar vanuit alle commissies en men moet dan bekijken wie hier bij aanwezig kan zijn. De commissie stemt hiermee in.