Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 13 mei 2014.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

b

min
Besluit

Op verzoek van de fractie CDA wordt deze brief doorgeleid naar de adviescommissie Fysieke Leefomgeving.

U wordt voorgesteld de onder b. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

c

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

d

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord, en de brief wordt op verzoek van de fractie VVD doorgeleid naar de adviescommissie Fysieke Leefomgeving.

e

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder c. t/m e. genoemde brieven ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

f

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden naar het college zodat hij betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan

g

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden naar het college zodat hij betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan

U wordt voorgesteld de onder f. en g. genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende ontwerpbestemmingsplan.

h

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

i

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

j

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.
De griffier, M. van Hall