Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Nieuwe behandelvoorstellen

a

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei 2014.

b

min
Besluit

Voor advies richting college. Dit advies vervolgens in de raad bespreken.

c

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor een thema-avond waarbij gekeken wordt naar de gevolgen van extramuraisering van onder meer de ouderenzorg. Voor deze bijeenkomst kunnen onder meer een aantal directeuren van verzorgingshuizen worden uitgenodigd.


Daarnaast is de vraag richting college er zorg voor te dragen dat de verschillende belanghebbenden met elkaar in contact worden gebracht zodat het vraagstuk in gezamenlijkheid kan worden opgepakt.

d

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor een nader te bepalen adviescommissie. Daarbij is de vraag of er voldaan is aan de actieve informatieplicht kijkende naar de tijd die het heeft geduurd voordat het onderzoek op tafel kwam. Tevens zal worden besproken of en hoe het vervolg dient te worden opgepakt (bijvoorbeeld aan de hand van een startnotitie).

e

min
Besluit

De commissie besluit dit stuk door te sturen naar de commissie Bestuur en Middelen.