Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van nieuwe behandelvoorstellen voor de vergadering van de Adviescommissie

 

I

min
Besluit

PvdA wenst deze brief te bespreken met daarbij als centraal punt de vraag: accepteert de gemeenteraad het verdere verval van winkelcentrum Crabbehof als gevolg van niet ingrijpen? De commissie gaat hierin mee.

II

min
Besluit

GroenLinks wil dit stuk samen met Databoek Kinderen in Tel (1249937) en de FNV brief (1245931). Daarbij zijn ze vooral benieuwd naar extra beleid dat wordt ingezet. Op basis van die informatie is het aan de commissie om een standpunt in te nemen in hoeverre dat als voldoende wordt beschouwd.  De wens deze stukken te bespreken wordt breed gedeeld. Al is er enige discussie of dit meer bij de Drechtraad ligt en wat nu precies de kern van het debat dient te vormen. Er zal nog worden nagedacht over de vorm waarin deze stukken het best besproken kunnen worden.

III

min
Besluit

GroenLinks wil dit stuk bespreken samen met Beantwoording art40 vragen over hulp aan "nieuwe armen" (1250069) en de FNV brief (1245931). Daarbij zijn ze vooral benieuwd naar extra beleid dat wordt ingezet. BVD geeft aan dit stuk ook in relatie tot het Beleidsplan Jeugdzorg te willen bespreken. Er zal nog worden nagedacht over de vorm waarin deze stukken het best besproken kunnen worden.

IV

min
Besluit

GroenLinks wil dit stuk bespreken samen met Databoek Kinderen in Tel (1249937) en de Beantwoording art40 over hulp "nieuwe armen"(1250069). Daarbij zijn ze vooral benieuwd naar extra beleid dat wordt ingezet. Op basis van die informatie is het aan de commissie om een standpunt in te nemen in hoeverre dat als voldoende wordt beschouwd.  De wens deze stukken te bespreken wordt breed gedeeld. Al is er enige discussie of dit meer bij de Drechtraad ligt en wat nu precies de kern van het debat dient te vormen. Er zal nog worden nagedacht over de vorm waarin deze stukken het best besproken kunnen worden.

V

min
Besluit

Op verzoek van BVD wordt deze brief doorgestuurd richting Drechtraad met verzoek deze te agenderen.