Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van nieuwe behandelvoorstellen voor de vergadering van de Adviescommissie

 

Raadsvoorstellen

a

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 22 april 2014.

Dossiers van Lijst ingekomen stukken

b

min
Besluit

De heer Güler geeft aan dat hij dit punt wil doorschuiven naar de volgende agendacommissie.

c

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie Bestuur en Middelen van 22 april.

Overige

d

min
Besluit

De agendacommissie besluit de presentatie brandweerzorg te agenderen op 22 april in een vergadering van de adviescommissie Bestuur en Middelen. 

Eventueel aangevuld met brieven van de lijst ingekomen stukken (raad) van vanavond.