Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 27 maart 2014.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. Fractie ChristenUnie/SGP legt een stemverklaring af.

b

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

c

min
Besluit

Op verzoek van de fractie van de PvdA besluit de raad vooralsnog de brief niet in handen te stellen van het college voor beantwoording maar door te geleiden naar de adviescommissie Bestuur en Middelen. 

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

d

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

e

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van de fractie van GroenLinks dit stuk door te geleiden naar de Adviescommissie van Fysieke Leefomgeving.

f

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van de fractie van D66 om dit stuk door te geleiden naar de adviescommissie van fysieke leefomgeving.

g

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder d. t/m g. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

h

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van de fractie van de PvdA om deze brief door te geleiden naar de adviescommissie van fysieke leefomgeving, evenals brief onder nummer i en j (1235770, 1243082).

i

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van de fractie van de PvdA om deze brief door te geleiden naar de adviescommissie van fysieke leefomgeving, evenals brief onder nummer h en j (1241073, 1243082).

j

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van de fractie van de PvdA om deze brief door te geleiden naar de adviescommissie van fysieke leefomgeving, evenals brief onder nummer h en I (1241073, 1235770)


De fractie van D66 en GroenLinks geven aan deze brief onder nummer j te willen betrekken bij de behandeling van de fietsnota.

U wordt voorgesteld de onder h. t/m j. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

k

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

l

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

m

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder l. en m. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

n

(Reeds betrokken bij de bespreking in de raadsvergadering van 11 maart 2014)

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

o

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van de fracties PvdA, VVD, BVD, GroenLinks en VSP de brieven onder nummer o en p door te geleiden naar de adviescommissie van Sociale leefomgeving (1243101 en 1242728).

p

min
Besluit

De raad besluit op verzoek van de fracties PvdA, VVD, BVD, GroenLinks en VSP de brieven onder nummer o en p door te geleiden naar de adviescommissie van Sociale leefomgeving (1243101 en 1242728).

q

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder n. t/m q. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

r

min
Besluit

Voor advies doorgeleiden naar college van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder r. genoemde brief voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.
De griffier, M. van Hall