Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 10 december en 16 januari 2014

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie (1 blok).

-

min
Besluit

De agendacommissie heeft reeds eerder besloten de briefschrijver uit te nodigen voor een Sprekersplein over Steegoversloot op 21 januari 2014.

-

min
Besluit

De agendacommissie heeft reeds eerder besloten de briefschrijver uit te nodigen voor een Sprekersplein over Steegoversloot op 21 januari 2014.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de brief te behandelen in een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie (1 blok in combinatie met de brieven a en b van de lijst ingekomen stukken van de raad van 21 januari 2014).

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 januari 2014. De heer Van Verk merkt op dit onderwerp zinvol te vinden voor de nieuwe raadsleden. Hij stelt voor het onderwerp op te nemen in het introductieprogramma voor nieuwe raadsleden. De agendacommissie stemt unaniem in met dit voorstel.

-

min
Besluit

De agendacommissie heeft op 7 januari 2014 al besloten om dit onderwerp te agenderen voor de adviescommissie van 21 januari 2014.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie (1 blok) op 4 maart 2014.

-

min
Besluit

De agendacommissie heeft reeds eerder besloten dit onderwerp te agenderen voor de adviescommissie van 21 januari 2014. Omdat daar later - gelet op de sterke link tussen beide voorstellen- het beleidsplan jeugdhulp gemeente Dordrecht aan toegevoegd is, wordt rekening gehouden met een te beperkte behandeltijd en is in de concept-agenda van 28 januari alvast een blok gereserveerd voor een vervolgbehandeling van dit onderwerp. De griffier merkt op dat wethouder Wagemakers al heeft aangegeven prijs te stellen op extra behandeltijd waarop de agendacommissie besluit ruimte te reserveren voor een mogelijke vervolgbespreking in de adviescommissie van 28 januari 2014.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 januari 2014.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor een nader te bepalen vergadering van de adviescommissie in de huidige raadsperiode.

-

min
Besluit

Gelet op het email bericht onder w op de lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 21 januari 2014 en andere ontvangen correspondentie hierover besluit de agendacommissie een Sprekersplein over dit onderwerp te agenderen alvorens het voorstel inhoudelijk te behandelen.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de vervolgbespreking van dit onderwerp te agenderen voor de adviescommissie van 28 januari 2014.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 januari 2014.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden in afwachting van het te organiseren werkbezoek aan het Veiligheidshuis (zie verder agendapunt 7).

-

min
Besluit

De agendacommissier besluit dit onderwerp te agenderen voor een vergadering van de adviescommissie.