Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 26 november 2013.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

b

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

c

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan. Deze is reeds betrokken bij de vergadering van de Auditcommissie van 19 november 2013.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen. Deze is reeds betrokken bij de vergadering van de Auditcommissie van 19 november 2013.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Burgemeester

d

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar de burgemeester. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

e

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De moties zijn hiermee afgewikkeld.

U wordt voorgesteld de onder e. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen, en aan te geven dat de moties hiermee voldoende zijn behandeld.

f

min
Besluit

De raad besluit de raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie van 10 december 2014.

U wordt voorgesteld de onder f. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.

g

min
Besluit

De raad besluit genoemde raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking in de Adviescommissie van 4 december 2013. Deze raadsinformatiebrief is verspreid onder raads- en commissieleden.

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking in de Adviescommissie van 4 december 2013. Deze raadsinformatiebrief is op de gebruikelijke wijze verspreid onder raads- en commissieleden.

h

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

i

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de bespreking in de Adviescommissie van 4 december 2013.

j

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de bespreking in de Adviescommissie van 4 december 2013.

U wordt voorgesteld de onder i. en j. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de bespreking in de Adviescommissie van 4 december 2013.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

k

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

l

U wordt voorgesteld de onder l. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

m

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de bespreking van de WMO in de Adviescommissie van 10 december 2013.

U wordt voorgesteld de onder m. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen, en de inhoud te betrekken bij de bespreking van de WMO in de Adviescommissie van 10 december 2013.

n

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de behandeling van de Transitie Jeugdzorg.

U wordt voorgesteld de onder n. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen en de inhoud te betrekken bij de behandeling van de Transitie Jeugdzorg.

o

min
Besluit

De raad besluit deze brief door te geleiden naar de agendacommissie van 10 december 2013. In relatie tot deze brief heeft de fractie van BVD een motie vreemd aan de orde van de dag over bewegingsonderwijs ingediend (agendapunt 25).

U wordt voorgesteld de onder o. genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.
De griffier, M. van Hall