Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 2 juni 2009.

 

min
Besluit
De burgemeester deelt mee dat hij bij de Kroon om ontslag heeft verzocht per 1 februari 2010. De raad stemt in met de in de lijst van ingekomen stukken genoemde behandeladviezen. Bij de brief is besloten tot een van het behandeladvies afwijkende afhandeling (zie de bijlage).

BETREKKING HEBBEND OP DE BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD

min
Besluit
Voor advies in handen vna college van burgemeester en wethouders.

a

min
Besluit
De raad besluit de brief onder a. in handen te stellen van het college van b en W om advies

b

min
Besluit
De raad besluit de brief onder b. voor advies in handen te stellen van het college van B en W
U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde brieven voor advies in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

BETREKKING HEBBEND OP DE BEVOEGDHEDEN VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

c

min
Besluit
Brief ter beantwoording in handen stellen van het college van burgemeester en wethouder.
U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief ter beantwoording in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders.

d

min
Besluit
Op verzoek van de fracties Groenlinks en BETER VOOR DORDT wordt een afschrift van het antwoord naar deze fractie gestuurd.
U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

OVERIGE

e

min
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.
U wordt voorgesteld de lijst onder e. voor kennisgeving aan te nemen.
Agendacommissie van de gemeenteraad van DORDRECHT, namens deze, de griffier, M. van Hall