Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 5 en 12 september 2013

-

min
Besluit

De heer Heijkoop heeft bij zijn afmelding meegegeven bij dit punt rekening te houden met hetgeen in de evaluatie van vorig jaar is gedeeld. De bestuursrapportage leent zich niet voor een volledig P&C circus. Vorig jaar duurde de behandeling te lang en gaf de inhoud eigenlijk geen aanleiding voor een urenlange verhandeling in de raad. De agendacommissie deelt deze analyse.  Op voorstel van mevrouw Van Dongen wordt een eerste termijn van maximaal 10 minuten afgesproken, minder mag ook, vanaf het katheder waarbij geen interrupties worden toegestaan. Vragen worden na afloop van de woordvoering gesteld. Mevrouw Ruisch roept op kritisch zelf te kijken naar de lengte en inhoud van het eigen verhaal. En op voorstel van de heer Hoogerduijn wordt unaniem besloten geen technische vragen meer toe te staan. De afspraken hierover zijn helder en deze worden nu ook gehandhaafd. Zowel de voorzitter als de leden zelf zullen elkaar aanspreken op het stellen van technische vragen en deze worden niet beantwoord. Technische vragen kunnen, als altijd, van tevoren schriftelijk worden gesteld. De griffier wordt gevraagd aan de organisatie te vragen of dit tot 1 oktober a.s. zou kunnen. Tot slot wordt afgesproken dat de antwoorden op de technische vragen weer naar alle facties gaan en niet meer alleen naar die fracties die de moeite hebben genomen vragen te formuleren.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 24 september 2013.

-

min
Besluit

De agendacommissie vindt dit een belangrijk en actueel onderwerp. De griffier meldt dat het college bezig is met een beleidsnotitie over dit onderwerp waarin ook het standpunt van het college wordt weergegeven. De agendacommissie besluit deze brief aan te houden tot deze notitie van het college is ontvangen. Verwachting is dat dit voor 1 november 2013 door het college aan de raad wordt aangeboden.

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit, op voorstel van mevrouw Ruisch en de heer Van Verk, unaniem hiervoor twee blokken te reserveren. De politieke vraag richt zich op de tendens in de brief dat we 'klaar'zijn in Krispijn en over gaan tot de orde van de dag. Juist in dit type wijken is het feitelijk nooit af en is onderhoud nodig om opnieuw afglijden te voorkomen. Of denken we daar als raad anders over en is geen investering meer nodig? Hierbij wordt ook meegenomen wat de status is van de andere Dordtse wijken en of het college daar problemen ziet ontstaan. We kunnen onze tijd, energie en middelen maar één keer inzetten en wellicht is de nood in andere wijken groter. De vergadering van de adviescommissie wordt vermeld op de wijkwebsite Krispijn en OKBZ en Buitenwacht worden op de bijeenkomst geattendeerd en gewezen op de mogelijkheid om in te spreken.