Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 18 juni 2013.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

a

min
Besluit

De raad besluit deze brief op verzoek van de fractie van D66 door te geleiden naar de agendacommissie.

b

min
Besluit

De raad besluit deze brief op verzoek van de fractie van D66 door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder a. en b. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

c

min
Besluit

De raad besluit de brief door te geleiden naar de agendacommissie, en te betrekken bij een informatiebijeenkomst in het najaar over de wet Revitalisering Generiek Toezicht.

U wordt voorgesteld de onder c. genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie, en te betrekken bij een informatiebijeenkomst over de wet Revitalisering Generiek Toezicht.

d

min
Besluit

De raad besluit deze brief door te geleiden naar de agendacommissie. Tevens is besloten deze brief in de auditcommissie van 9 juli te bespreken en op 27 augustus in de adviescommissie.

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Burgemeester

e

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder e. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van de burgemeester. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

f

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder f. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

g

min
Besluit

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.

h

min
Besluit

De raad besluit deze brief op verzoek van de fractie van D66 en VSP te betrekken bij de discussie over Richting Kiezen in de middagraad van 25 juni 2013. De motie van 13 november is hiermee nog niet afgehandeld. 

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en aan te geven dat de motie 'Onrust in de Vogelbuurt' hiermee voldoende is behandeld.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

i

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

j

U wordt voorgesteld de onder i. en j. genoemde brieven voor kennisgeving aan te nemen.

k

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

l

min
Besluit

De raad besluit het onderzoeksrapport van de rekenkamercommissie door te geleiden naar de agendacommissie.

NB: het rekenkamerrapport is later op de avond in een blok in de adviescommissie besproken. Daar besloot de adviescommissie het als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013.

U wordt voorgesteld de onder l. genoemde brief door te geleiden naar de agendacommissie.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

m

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

n

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

o

min
Besluit

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

U wordt voorgesteld de onder m. t/m o. genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kunnen worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

p

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder p. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

q

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder q. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

r

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder r. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

s

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder s. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

t

U wordt voorgesteld de onder t. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.
de griffier, M. van Hall