Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 9 en 16 april 2009

-

min
Besluit
Besloten wordt het raadsvoorstel te agenderen voor een programmakamer in verband met de recente ontwikkelingen binnen Drechtwerk (1 blok)

-

min
Besluit
Besloten is de brief te agenderen voor een Programmakamer Sociale Infrastructuur (1 blok).

-

min
Besluit
Besloten is de raadsinformatiebrief als kennisnamestuk te agenderen voor de raadsvergadering en opnieuw te agenderen op het moment dat moet worden besloten of tot uitwerking van de samenwerking kan worden overgegaan.

-

ICT perikelen (163735)

min
Besluit
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer Bestuur, Participatie en Dienstverlening en daarbij tevens de programmamanager IP&A uit te nodigen om te informeren over doelen en voortgang en eventuele vragen te beantwoorden.