Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Vergaderingen / Toon agenda / Vergader details

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Lijst van ingekomen stukken voor de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 28 mei 2013.

 

BESTUUR EN MIDDELEN

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

a

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder a. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

FYSIEKE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

b

min
Besluit

De raad besluit deze brief op verzoek van de fractie van BVD door te geleiden naar de agendacommissie.

c

min
Besluit

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder b. en c. genoemde raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen.

d

min
Besluit

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder d. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.

e

min
Besluit

De raad besluit deze brief op verzoek van de fractie van D66 door te geleiden naar de agendacommissie. De motie Onderzoek Asbesthoudend materiaal is daarmee nog niet afgehandeld.

U wordt voorgesteld de onder e. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen en aan te geven dat aan de motie Onderzoek Asbesthoudend materiaal is voldaan.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

f

min
Besluit

De raad besluit deze brief op verzoek van de fractie van WEK door te geleiden naar de agendacommissie.

U wordt voorgesteld de onder f. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

g

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders.

U wordt voorgesteld de onder g. genoemde brief door te geleiden naar het college van burgemeester en wethouders om op de gebruikelijke wijze voor beantwoording zorg te dragen.

SOCIALE LEEFOMGEVING

Raadsinformatiebrieven

h

U wordt voorgesteld de onder h. genoemde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.

i

min
Besluit

De raad besluit dit stuk, samen met de eerdere raadsinformatie brief (964920) door te geleiden naar de agendacommissie. De toezegging van 19 maart 2013 is hiermee afgewikkeld.

U wordt voorgesteld de onder i. genoemde raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie, samen met de eerdere Rib (964920), en aan te geven dat de toezegging van 19 maart 2013 voldoende is uitgevoerd.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van de Raad

j

min
Besluit

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

U wordt voorgesteld de onder j. genoemde brief voor kennisgeving aan te nemen.

Betrekking hebbend op de bevoegdheden van Burgemeester en Wethouders

k

min
Besluit

De raad besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het College van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een kopie van het antwoord.

U wordt voorgesteld de onder k. genoemde brief ter afhandeling in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord.
De plv. griffier, M.J.W.T. Hendrickx