Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Vergader details

Details van een vergadersectie

Behandelsuggesties verstrekt tussen 11 en 18 april 2013

-

min
Besluit

De agendacommissie besluit op voorstel van de heer Hoogerduijn hiervoor één blok te reserveren. De bespreking zal zich richten op:


* Economie kan lokaal en regionaal wel een impuls gebruiken en dit stuk geft daar een goede aanzet voor. Wat is echter de actuele stand van zaken?


* Welk voortgang is geboekt in het realiseren van de ruimtelijk-economische doelstellingen? In het bijzonder in relatie tot de vier speerpunten voor 2013.


* Wat is/wordt concreet gedaan met de beschikbare bedragen? En waarom is in 2012 maar de helft van het beschikbare budget van 100.000 euro uitgegeven?


* Halen we alles uit de kast, in het bijzonder ook in een goede afstemming met anderen? Zowel met andere overheden (gemeenten/provincie/Europa), als de samenwerking met onderwijs en ondernemers (3 O's). Hoe versterken we elkaar en welke concrete resultaten kunnen we daarvan al merken?


* Welke actuele dossiers spelen er, zoals het vertrek van de KvK en de Belastingdienst en hoe hebben we daarin geopereerd als gemeente om dit te voorkomen? Welke andere bedrijven en overheidsinstellingen proberen we naar Dordrecht te halen en hoe geven we die lobby concreet vorm?