Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 990685
Aanvang-sluiting 19-02-2013 17:00 - 19-02-2013 23:00
17:00 - 17:45Agendacommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
17:45 - 19:45WERKBEZOEK VAN RAAD EN COLLEGE AAN HET DORDRECHTS MUSEUM
19:45 - 20:15Collegecarrousel

20:15 - 20:30Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

Er is ingesproken door de Dikmans, de heer Deligiannis, de heer Luyendijk en mevrouw Van der Graaf. De adviescommissie besluit het definitieve bestemmingsplan af te wachten en dan de behandeling te vervolgen. Deze raadsinformatiebrief kan voor kennisgeving worden aangenomen.

20:30 - 21:15Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 12 maart 2013.

20:30 - 21:15Bestuur en Middelen (Veiligheid)

 

min
Besluit
De adviescommissie discussieert levendig over de aangeleverde informatie, in het bijzonder gericht op toekomstige ontwikkelingen en beleidskeuzes. Hierbij komen zaken als gereguleerde wietteelt, overlast, het aantal coffeeshops voor een stad als Dordrecht, softdrugsgebruik door jeugdigen en spreiding van het aantal coffeeshops aan de orde. De stukken worden als voldoende behandeld aangemerkt. De toezegging is afgedaan.

min
Algemeen besluit
De adviescommissie discussieert levendig over de aangeleverde informatie, in het bijzonder gericht op toekomstige ontwikkelingen en beleidskeuzes. Hierbij komen zaken als gereguleerde wietteelt, overlast, het aantal coffeeshops voor een stad als Dordrecht, softdrugsgebruik door jeugdigen en spreiding van het aantal coffeeshops aan de orde. De stukken worden als voldoende behandeld aangemerkt. De toezegging is afgedaan.

min
Algemeen besluit
De adviescommissie discussieert levendig over de aangeleverde informatie, in het bijzonder gericht op toekomstige ontwikkelingen en beleidskeuzes. Hierbij komen zaken als gereguleerde wietteelt, overlast, het aantal coffeeshops voor een stad als Dordrecht, softdrugsgebruik door jeugdigen en spreiding van het aantal coffeeshops aan de orde. De stukken worden als voldoende behandeld aangemerkt. De toezegging is afgedaan.

min
Algemeen besluit
De adviescommissie discussieert levendig over de aangeleverde informatie, in het bijzonder gericht op toekomstige ontwikkelingen en beleidskeuzes. Hierbij komen zaken als gereguleerde wietteelt, overlast, het aantal coffeeshops voor een stad als Dordrecht, softdrugsgebruik door jeugdigen en spreiding van het aantal coffeeshops aan de orde. De stukken worden als voldoende behandeld aangemerkt. De toezegging is afgedaan.

min
Algemeen besluit

De adviescommissie discussieert levendig over de aangeleverde informatie, in het bijzonder gericht op toekomstige ontwikkelingen en beleidskeuzes. Hierbij komen zaken als gereguleerde wietteelt, overlast, het aantal coffeeshops voor een stad als Dordrecht, softdrugsgebruik door jeugdigen en spreiding van het aantal coffeeshops aan de orde. De stukken worden als voldoende behandeld aangemerkt. De toezegging is afgedaan. De adviescommissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen in de gemeenteraad van 12 maart 2013.

Raadsinformatiebrief over het Coffeeshopbeleid (968865)

min
Algemeen besluit
De adviescommissie discussieert levendig over de aangeleverde informatie, in het bijzonder gericht op toekomstige ontwikkelingen en beleidskeuzes. Hierbij komen zaken als gereguleerde wietteelt, overlast, het aantal coffeeshops voor een stad als Dordrecht, softdrugsgebruik door jeugdigen en spreiding van het aantal coffeeshops aan de orde. De stukken worden als voldoende behandeld aangemerkt. De toezegging is afgedaan.
21:30 - 22:15Fysieke Leefomgeving (Wonen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 12 maart 2013.

21:30 - 22:15Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 12 maart 2013 en de inhoud te betrekken bij de behandeling van de resultaten van het draagvlakonderzoek onder ondernemers.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk te betrekken bij de behandeling van de resultaten van het draagvlakonderzoek onder ondernemers.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk te betrekken bij de behandeling van de resultaten van het draagvlakonderzoek onder ondernemers.

22:15 - 23:00Bestuur en Middelen (Dienstverlening)

 

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

22:15 - 23:00Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 12 maart 2013.