Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 952626
Aanvang-sluiting 18-06-2013 19:00 - 18-06-2013 23:00
19:00 - 19:45Agendacommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
19:45 - 20:15Collegecarrousel

20:15 - 20:30Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk met het addendum als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2013.

20:30 - 21:15Sociale Leefomgeving (Werk en inkomen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2013.


Daarbij wordt de genoemde zienwijze aangevuld door naast de financieën ook nadrukkelijk aandacht te vragen voor ontwikkeling op gebied van het personeel.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

20:30 - 21:15Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013. Afhankelijk van de uitkomsten van de bespreking inzake de nota windenergie, overweegt de fractie D66 een amendement in te dienen.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2013.

21:30 - 22:15Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 25 juni 2013.

21:30 - 22:15Sociale Leefomgeving (Werk en inkomen)

21:30 - 22:15Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013. De rekenkamercommissie heeft het rappport toegelicht en vragen beantwoord, maar het debat tussen raad en college over de conclusies en aanbevelingen moet nog plaatsvinden.

22:15 - 23:00Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van PvdA en Groenlinks als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013. De discussie zal daarbij gaan over een eventueel in te dienen motie die zal gaan over een positieve grondhouding t.a.v.  het nog in te dienen bouwplan van B&S.

22:15 - 23:00Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, WEK en CU/SGP als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013. De discussie zal daarbij gaan over de locatie oostzijde A16 en inzet op kleinschalige locale participatie.

22:15 - 23:00Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013.

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit voorstel over de afronding van het project Noordoevers te agenderen voor de adviescommissie (1 blok) op 27 augustus 2013.

min
Besluit

De agendacommissie besluit dit voorstel over Parkeergarage Kromhout te agenderen voor de adviescommissie (2 blokken) op 9 juli 2013.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 juni 2013.