Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 952610
Aanvang-sluiting 16-04-2013 17:00 - 16-04-2013 23:00
17:00 - 18:30WERKBEZOEK AAN HET ENERGIEHUIS
19:00 - 19:45Agendacommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
19:45 - 20:15Collegecarrousel

20:15 - 20:30Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van meerdere fracties als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2013. De discussie zal daarbij gaan over de bouwmogelijkheden op het Laantje van Middenhoeve en de uitbereidingsplannen van Stichting het Parkhuis. Tot slot zal de wethouder meer informatie geven over de stand van zaken rond het bibliopunt in Dubbeldam.

20:30 - 21:15Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

20:30 - 21:15Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)

 

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop het financiële gedeelte van de raadsinformatiebrief in de adviescommissie kan worden behandeld.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp onvoldoende is besproken en stelt de agendacommissie voor een datum te bepalen waarop de adviescommissie kan adviseren over verdere besluitvorming van dit voorstel.

21:30 - 22:15Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2013. De fractie VVD kondigt aan hierbij een stemverklaring te zullen afleggen.

21:30 - 22:15Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 23 april 2013.

21:30 - 22:15Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)
22:15 - 23:00Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

 

min
Besluit

N.a.v. de geformuleerde politieke vraag komen de volgende zaken aan de orde:


- Besluitvormingsprocedure/budgetrecht van de lokale raden,


- Afschrijvingstermijn en besparingsmogelijkheden in het bijzonder gelet op de reeds lopende bezuinigingen,


- Visie / aansluiten bij landelijke ontwikkelingen / Open source mogelijkheden,


- Stand van zaken en het 'in control zijn' van Dordrecht afgezet tegen andere gemeenten,


- Traditionele keuze gebaseerd op staande structuur, waarom niet van de grond af aan een nieuwe ICT omgeving met hardware en software opbouwen?


- Sturingsmogelijkheden van de (Drecht)raad.


Regionaal portefeuillehouder de heer Mirck beantwoordt zo goed mogelijk, gelet op de beperkt beschikbare tijd, alle vragen. De voorzitter concludeert dat het onderwerp voor nu lokaal voldoende is besproken en in opiniërende zin terugkomt op de Drechtstedendinsdag van 14 mei 2013.

22:15 - 23:00Fysieke Leefomgeving (Wonen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 23 april 2013. Aan bijlage 1 zal een verduidelijkende alinea worden toegevoegd over de procedure die in werking treedt als er voor 1 september 2013 geen oplossing is gevonden.

22:15 - 23:00Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)