Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 952607
Aanvang-sluiting 09-04-2013 19:00 - 09-04-2013 23:00

Adviescommissie - dinsdag 9 april 2013

19:00-
19:45
Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Bijeenkomst Arbeidsvoorwaarden en -vergoedingen voor Raads- en Commissieleden
Vergaderkamer 11 - Liane Roemers-de Jong
Agendacommissie

Plv. Voorzitter: N. de Smoker- van Andel
Griffier: M. van Hall

19:45-
20:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Collegecarrousel


Gespreksleider: Dhr. Schalken, portefeuillehouders: Mevr. Reynvaan, Dhr. Sleeking, Dhr. Van de Burgt, Dhr. Mos, Dhr. Wagemakers.
20:15-
20:30
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Gemeenteraad
20:30-
21:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Sociale Leefomgeving

THEMAVERGADERING NIEUWE DRANK- EN HORECAWET (Presentatie)

De conceptverordening Nieuwe Drank- en Horecawet is het uitgangspunt voor deze themavergadering. Ter voorbereiding op deze avond kunt u zich verdiepen in de volgende stukken:


Kamervoorzitter: J van den Bergh
Portefeuillehouder: H.P.A. Wagemakers
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Sociale Leefomgeving (Jeugd)


Kamervoorzitter: B Staat
Plv. Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: S.V. Vooren

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

SPREKERSPLEIN


Kamervoorzitter: F. Riet
Secretaris: H.M. Hoogstad

21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Sociale Leefomgeving

VERVOLG THEMAVERGADERING NIEUWE DRANK- EN HORECAWET (Consultatie van experts) 

De conceptverordening Nieuwe Drank- en Horecawet is het uitgangspunt voor deze themavergadering. Ter voorbereiding op deze avond kunt u zich verdiepen in de volgende stukken:


Kamervoorzitter: J van den Bergh
Portefeuillehouder: H.P.A. Wagemakers
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx
Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)


Kamervoorzitter: A.J.M. Klous
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: S.V. Vooren

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

SPREKERSPLEIN (Vervolg) 


Kamervoorzitter: F. Riet
Secretaris: H.M. Hoogstad

22:15-
23:00
Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)


Kamervoorzitter: I. Eski
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: S.V. Vooren

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Fysieke Leefomgeving (Wonen)


Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: H.M. Hoogstad