Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 831745
Aanvang-sluiting 24-04-2012 20:00 - 24-04-2012 22:30
20:00 - 20:45Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 15 mei 2012 .

20:00 - 20:45Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 15 mei 2012.

20:00 - 20:45Sociale Leefomgeving (Jeugd)
20:45 - 21:30Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)

 

min
Besluit

De meerderheid van de adviescommissie geeft aan de businesscase betreffende een nieuw te bouwen stadion voor FC Dordrecht in de openbaarheid te bespreken. Aan wethouder Sleeking wordt gevraagd door wie vertrouwelijkheid op dit stuk is opgelegd. De wethouder wordt gevraagd bij FC Dordrecht te informeren of de businesscase in de openbaarheid behandeld kan worden.


De wethouder geeft aan dit te zullen doen en de raad hiervan op de hoogte te stellen. Daarna kan een nieuwe adviescommissiekamer worden geagendeerd al dan niet in beslotenheid.


 

20:45 - 21:30Sociale Leefomgeving (Jeugd)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 15 mei 2012.

21:45 - 22:30Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 15 mei 2012.

21:45 - 22:30Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 15 mei 2012.