Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 749166
Aanvang-sluiting 28-08-2012 19:15 - 28-08-2012 23:00

Adviescommissie - dinsdag 28 augustus 2012

19:15-
19:30
Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Aan de hand van een presentatie worden de verschillen aangegeven tussen het door de gemeenteraad in 2006 vastgestelde Raamplan SGP Eiland van Dordrecht en het nu voorliggende bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch.


Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten

 
19:30-
19:45
Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Onder voorbehoud van belangstelling indieners zienswijzen
SPREKERSLPEIN Bestemmingsplan Sterrenburg (19:30 - 19:45 uur)


Kamervoorzitter: J van den Bergh
Secretaris: H.M. Hoogstad

19:45-
20:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Collegecarrousel


Gespreksleider: Dhr. Schalken, portefeuillehouders: Dhr. Brok, Mevr. Reynvaan, Dhr. Sleeking, Dhr. Van de Burgt, Dhr. Mos, Dhr. Wagemakers.
20:15-
20:30
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Gemeenteraad
20:30-
21:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)


Kamervoorzitter: J van den Bergh
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: H.M. Hoogstad

Vergaderkamer 11 - Liane Roemers-de Jong
Agendacommissie

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)

 
SPREKERSPLEIN NACHT VAN DE NACHT


Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten

21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)


Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Fysieke Leefomgeving (Wonen)


Kamervoorzitter: B Staat
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: H.M. Hoogstad

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)


Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: S.V. Vooren

22:15-
23:00
Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Bestuur en Middelen (Dienstverlening)
PRESENTATIE STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING


Kamervoorzitter: B Staat
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: H.M. Hoogstad

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs (CTOO)

Kamervoorzitter: M.C. Ruisch
Secretaris: S.V. Vooren

Kamervoorzitter:
Portefeuillehouder:
Secretaris: