Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 747891
Aanvang-sluiting 17-01-2012 19:45 - 17-01-2012 23:00
19:45 - 20:15Collegecarrousel

20:15 - 20:30Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 januari 2012.

20:30 - 21:15Agendacommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Sociale Leefomgeving (Onderwijs)

 

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 januari 2012.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

min
Besluit

De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.

21:30 - 23:00Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer)

 

min
Besluit

Na een interactieve presentatie en aansluitend gelegenheid voor de heren Oosterhof en Van de Velden om in te spreken heeft zich een boeiende discussie voltrokken. Uiteindelijk was er onvoldoende tijd om alle vragen te beantwoorden. De wethouder heeft toegezegd dit schriftelijk te zullen doen. Ten aanzien van de verdere behandeling adviseert de Adviescommissie het stuk op verzoek van de fracties van PvdA, GroenLinks en D66 als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 31 januari 2012.

21:30 - 22:15Bestuur en Middelen (Veiligheid)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 24 januari 2012.

21:30 - 23:00Sociale Leefomgeving (Onderwijs)

21:30 - 23:00Auditcommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
22:15 - 23:00Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

min
Besluit

In de Gemeenteraad van 20 december 2011 is deze startnotitie Transitie extramurale begeleiding Drechtsteden vastgesteld. In deze adviescommissie is alsnog inhoudelijk over het stuk gesproken, omdat in de adviescommissie van 13 december 2011 daar geen tijd voor was. De adviescommissie besluit dat het onderwerp voldoende is besproken en hiermee is afgedaan.


De fracties BVD en VVD hebben aangegeven om met een initiatief voorstel te komen voor het vormen van een klnakboordgroep ten aanzien van dit onderwerp.