Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 673119
Aanvang-sluiting 13-09-2011 19:45 - 13-09-2011 23:00

Adviescommissie - dinsdag 13 september 2011

19:45-
20:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Collegecarrousel


Gespreksleider: Dhr. Schalken, portefeuillehouders: Dhr. Brok, Mevr. Reynvaan, Dhr. Sleeking, Dhr. Van de Burgt, Dhr. Mos, Dhr. Wagemakers.
20:15-
20:30
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Gemeenteraad
20:30-
21:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Fysieke Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer)

Aan de hand van een presentatie wil de wethouder inzicht geven in de kwaliteit van het onderhoud die voor de openbare ruimte is afgesproken met College en Raad en wat de sturing op beeldkwaliteit in de praktijk betekent.


Kamervoorzitter: J van den Bergh
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten

Vergaderkamer 11 - Liane Roemers-de Jong
Agendacommissie

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)


Kamervoorzitter: I. Eski
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx

Vergaderkamer 2 - Jacob Cats
Auditcommissie

Voorzitter: J.H. Lagendijk
Secretaris: J.J. 't Lam

21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)

Na een korte presentatie is er gelegenheid om met de wethouder van gedachten te wisselen over de realisatie van de ambitie en met name over het instrument van tariefdifferentiatie daarbij, zodat bij de nadere uitwerking ook rekening kan worden gehouden met  de mogelijke vragen/aandachtspunten vanuit de raad. 


Kamervoorzitter: G. Akansu
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten

Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)


Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder:
Secretaris: JH de Roo-Veulings

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)


Kamervoorzitter: I. Eski
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx

Vergaderkamer 2 - Jacob Cats
Auditcommissie

Planning

 


 

Voorzitter: J.H. Lagendijk
Secretaris: J.J. 't Lam

22:15-
23:00
Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Het raadsvoorstel "akkoord gaan met het plan voor de (her)inrichting van de openbare ruimte van Achterom/Bagijnhof e.o." is het uitgangspunt voor de discussie. De raadsinformatiebrieven 614499 en 593919 worden daarbij betrokken.


Kamervoorzitter: I. Eski
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid)


Kamervoorzitter: M. Safranti
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: M. van Hall