Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 612060
Aanvang-sluiting 14-06-2011 19:45 - 14-06-2011 23:00
19:45 - 20:15Collegecarrousel

20:15 - 20:30Gemeenteraad
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fractie D66 als kort bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011. De discussie zal daarbij gaan over het wel of niet betitelen van de havensamenwerking als groot project.

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2011.

20:30 - 21:15Agendacommissie
Klik op bovenstaande vergadering voor de agenda en besluiten
20:30 - 21:15Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk met een aanpassing van de concept brief zienswijze als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2011 .

21:30 - 22:15Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 28 juni 2011. VVD en PvdA hebben aangegeven te komen met een stemverklaring.

21:30 - 22:15Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.

21:30 - 23:00Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

22:15 - 23:00Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.

22:15 - 23:00Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

min
Besluit

De adviescommissie adviseert het stuk als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 juni 2011.
Na de zomer zal opnieuw een kamer worden belegd om de actuele stand van zaken te bespreken.