Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 612060
Aanvang-sluiting 14-06-2011 19:45 - 14-06-2011 23:00

Adviescommissie - dinsdag 14 juni 2011

19:45-
20:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Collegecarrousel


Gespreksleider: Dhr. Schalken, portefeuillehouders: Dhr. Brok, Mevr. Reynvaan, Dhr. Sleeking, Dhr. Van de Burgt en Dhr. Wagemakers.
20:15-
20:30
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Gemeenteraad
20:30-
21:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)


Kamervoorzitter: J van den Bergh
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: S.V. Vooren

Vergaderkamer 11 - Liane Roemers-de Jong
Agendacommissie

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx 

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

 

 


 

 

Kamervoorzitter: M.C. Ruisch
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: JH de Roo-Veulings

21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Raadsleden bespreken de voorgestelde kaders van komend beleid rondom Participatie Dordtse Migranten


Kamervoorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)

 

 


Kamervoorzitter: J Heijmans
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: JJ 't Lam

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

De raads- en commissieleden Jan Lagendijk en Marc Bevers zullen deze bijeenkomst aanvangen met een presentatie en toelichting betreffende de opgaven die de komende tijd op de gemeenten afkomen. Als mogelijke (deel)oplossing geven zij vervolgens een beschrijving van het bouwen van een gemeentelijk leerwerkbedrijf.

Hierop volgend gaan vervolgens de verschillende commissieleden in gesprek hoe dit eventueel op te pakken. De uitkomst van de discussie kan vervolgens meegenomen worden naar de regiofracties.

Voorstel:

De raads- en commissieleden Jan Lagendijk en Marc Bevers hebben aangegeven een bijeenkomst te willen organiseren rondom de opgaven waar de gemeente voor staat en hoe het bouwen van een gemeentelijk hier voor een deel een oplossing voor kan zijn.

De avond zal bestaan uit een presentatie en een onderlinge discussie.


 

 

 

 

Kamervoorzitter: A. van Wensen
Portefeuillehouder: (E. van de Burgt)
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx

22:15-
23:00
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

 

 

Aan de hand van een presentatie licht de wethouder de raadsinformatiebrief alsmede de uitkomsten van de evaluatie, de doelstellingen en de werkwijze van de Maatschappelijke Zorg (MZ) toe.


Kamervoorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)


BESLOTEN

 


Kamervoorzitter: J Heijmans
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: JJ 't Lam