Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 605585
Aanvang-sluiting 24-05-2011 19:45 - 24-05-2011 23:00

Adviescommissie - dinsdag 24 mei 2011

19:45-
20:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Collegecarrousel
Gespreksleider: Dhr. Schalken, portefeuillehouders: Dhr. Brok, Mevr. Reynvaan, Dhr. Sleeking, Dhr. Van de Burgt, Dhr. Mos, Dhr. Wagemakers.
20:15-
20:30
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Gemeenteraad
20:30-
21:15
Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Bestuur en Middelen (Veiligheid)


Kamervoorzitter: B Staat
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: JH de Roo-Veulings

Vergaderkamer 11 - Liane Roemers-de Jong
Agendacommissie

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx 

Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

 

SPREKERSPLEIN


Kamervoorzitter: J Heijmans
Portefeuillehouder: J. Mos
Secretaris: S.V. Vooren

21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

 

 


Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Secretaris: JJ 't Lam

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Sociale Leefomgeving (Onderwijs)


Kamervoorzitter: M. Safranti
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: JH de Roo-Veulings

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)


Kamervoorzitter: A. van Wensen
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: S.V. Vooren

22:15-
23:00
Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Bestuur en Middelen (Algemene dekkingsmiddelen)


Gelegenheid om met de portefeuillehouder Financiën van gedachten te wisselen over de jaarstukken 2010.

Na de bespreking van het rapport van bevindingen in de Auditcommissie van vorige week is er nu ter voorbereiding van de raadsbehandeling op 31 mei gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen aan de portefeuillehouder Financiën.
De voorzitter zal in een tijdsbestek van 10 minuten telkens 4 fracties gelegenheid geven een vraag te stellen, waarna de portefeuillehouder de vragen zal beantwoorden. Als een fractie voor de 2e keer een vraag kan stellen, kan dit een aanvullende vraag zijn naar aanleiding van het antwoord van de portefeuillehouder of een nieuwe vraag.


Kamervoorzitter: A.G. Hoogerduijn
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: KA de Graaf-van Zanten

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

 

 


Kamervoorzitter: E.C. van Wenum-Kroon
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: S.V. Vooren