Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 586191
Aanvang-sluiting 12-04-2011 19:15 - 12-04-2011 23:00

Adviescommissie - dinsdag 12 april 2011

19:15-
19:45
Centrale hal Stadskantoor
.

Onthulling van het beeld van Johan de Witt - naamdrager vergaderkamer 1 Stadskantoor - door burgemeester A.A.M. Brok en initiatiefnemer de heer P. Verhoeve van de fractie CU/SGP  

19:45-
20:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Collegecarrousel


Gespreksleider: Dhr. Schalken, portefeuillehouders: Dhr. Brok, Mevr. Reynvaan, Dhr. Sleeking, Dhr. Van de Burgt, Dhr. Mos, Dhr. Wagemakers.
20:15-
20:30
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Gemeenteraad
20:30-
21:15
Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

BESLOTEN

Gelet op het vertrouwelijk karakter van de bijlagen wordt het stuk in een besloten kamer besproken, waarbij het mogelijk is wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst kenbaar te maken.


Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: JJ 't Lam

Vergaderkamer 11 - Liane Roemers-de Jong
Agendacommissie

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx 

Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)


 

 

 

 

 

Kamervoorzitter: B Staat
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: AM Doornenbal

21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)

Gezamenlijk met enkele spelers in het veld zal de raad de vraagstukken die in de raadsinformatiebrieven naar voren komen inhoudelijk verkennen. De uitkomst hiervan zal betrokken worden bij de Expertmeeting Alcohol, drugs en jongeren van 17 mei 2011.


 

 

 

Kamervoorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

Met de wijziging in de verordening wordt het burgers gemakkelijker gemaakt om een burgerinitiatief in te dienen.


Kamervoorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: JH de Roo-Veulings

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)


 

 

 

Kamervoorzitter: J Heijmans
Portefeuillehouder: J Mos
Secretaris: AM Doornenbal

22:15-
23:00
Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)

De referendumverordening heeft de intentie om inwoners van de stad meer en betere mogelijkheden te bieden om aan de voorkant van ontwikkelingen mee te denken en voorstellen te doen.


Kamervoorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: JH de Roo-Veulings