Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 571138
Aanvang-sluiting 15-03-2011 18:00 - 15-03-2011 23:00

Adviescommissie - dinsdag 15 maart 2011

18:00-
19:30
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

Werkbezoek UWV-gebouw en Post 120 (oude Postkantoor) en presentatie herontwikkelingsplannen   

 

19:30-
19:45
Pauze
19:45-
20:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Collegecarrousel


Gespreksleider: Dhr. Schalken, portefeuillehouders: Dhr. Brok, Mevr. Reynvaan, Dhr. Sleeking, Dhr. Van de Burgt, Dhr. Wagemakers.
20:15-
20:30
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Gemeenteraad
20:30-
21:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)


SPREKERSPLEIN


Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: JJ 't Lam

Vergaderkamer 11 - Liane Roemers-de Jong
Agendacommissie

Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx 

21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

VERVOLG SPREKERSPLEIN


Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: JJ 't Lam

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Dhr. P. Pattynama, projectleider nafase Moerdijk en dhr. D. Vermeulen, brandweercommandant van het korps Zwijndrechtse Waard zullen bij deze vergadering aanwezig zijn om uw vragen over de stand van zaken Moerdijk/Kijfhoek te beantwoorden. Tevens gelegenheid om zienswijzen over het regionaal risicoprofiel kenbaar te maken.


Kamervoorzitter: B Staat
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)


Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren

22:15-
23:00
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

 

INCLUSIEF SPREKERSPLEIN


Kamervoorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: E van de Burgt
Secretaris: AM Doornenbal

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking)


Kamervoorzitter: B Staat
Portefeuillehouder: DVJ Massie
Secretaris: JJ 't Lam

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)


Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren