Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 556756
Aanvang-sluiting 15-02-2011 19:45 - 15-02-2011 23:00

Adviescommissie - dinsdag 15 februari 2011

19:45-
20:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Collegecarrousel
Gespreksleider: Dhr. Brok, portefeuillehouders: Mevr. Reynvaan, Dhr. Sleeking, Dhr. Van den Oever, Dhr. Van Steensel, Dhr. Wagemakers.
20:15-
20:30
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Gemeenteraad
20:30-
21:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)

Vorige week is er een Sprekersplein geweest voor de indieners van een zienswijze.
Nu wordt het voorstel besproken, waarbij ook de standpuntbepaling over de zienswijzen wordt betrokken. Deze keer is er geen gelegenheid om in te spreken.


Kamervoorzitter: M.C. Ruisch
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: AM Doornenbal

Vergaderkamer 11 - Liane Roemers-de Jong
Agendacommissie


Voorzitter: A.A.M. Brok
Waarnemend griffier: M.J.W.T. Hendrickx 

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Fysieke Leefomgeving (Wonen)


Kamervoorzitter: J van den Bergh
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: S.V. Vooren

21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
VERVOLG


Kamervoorzitter: M.C. Ruisch
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: AM Doornenbal

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Sociale Leefomgeving (Werk en inkomen)

Gelet op de historie rondom Drechtwerk geagendeerd, waarbij men o.a. in kan gaan op:
- het afgeven van een winstwaarschuwing over 2010;
- het vragen van een substantieel hogere bijdrage van de gemeente over 2011, waartegen zienswijzen kunnen worden ingediend;
- de omvangrijke maatregelen die Drechtwerk zelf treft om de tekorten op te vangen; en
- het door de gemeenten geven van werk aan Drechtwerk, hetgeen in 2010 is achtergebleven.


Kamervoorzitter: A.G. Hoogerduijn
Portefeuillehouder: D.A. van Steensel
Secretaris: JJ 't Lam

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Fysieke Leefomgeving (Wonen)
VERVOLG


Kamervoorzitter: J van den Bergh
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: S.V. Vooren

22:15-
23:00
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur)

De fracties CU/SGP en VVD willen dit stuk in commissieverband bespreken.


Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: AM Doornenbal

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Sociale Leefomgeving (Werk en inkomen)
VERVOLGKamervoorzitter: A.G. Hoogerduijn
Portefeuillehouder: D.A. van Steensel
Secretaris: JJ 't Lam

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen)


Kamervoorzitter: J van den Bergh
Portefeuillehouder: HPA Wagemakers
Secretaris: S.V. Vooren