Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 511841
Aanvang-sluiting 30-11-2010 19:45 - 30-11-2010 23:00

Adviescommissie - dinsdag 30 november 2010

19:45-
20:15
Vergaderkamer 1
Collegecarrousel


Gespreksleider: Dhr. Van Dongen, portefeuillehouders: Dhr. Brok, Mevr. Reynvaan, Dhr. Sleeking, Dhr. Van den Oever, Dhr. Van Steensel, Wagemakers.
20:15-
20:30
Vergaderkamer 1
Gemeenteraad
20:30-
21:15
Vergaderkamer 1
Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid)


Consultatieavond Vuurwerkopslag

Presentatie over o.a. de bevoegdheden en veiligheidsaspecten van vuurwerkopslag in Dordrecht.  Het eerste blok is informerend en na de pauze volgt de opiniërende kamer.


Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: AM Doornenbal

Vergaderkamer 11
Agendacommissie

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall

 

Vergaderkamer 5
Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur)

 

Presentatie/toelichting bedrijfsplan Energiehuis


Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Secretaris: S.V. Vooren

21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 1
Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid)

 

Consultatieavond Vuurwerkopslag

Voorstel:

De agendacommissie van 12 oktober jl. heeft ingestemd met een consultatieavond over vuurwerkopslag. De wethouder heeft in de collegecarrousel van 21 september jl. bijgaande notitie toegezegd ter bespreking in de adviescommissie van 30 november 2010. 


Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: AM Doornenbal

Vergaderkamer 3
Bestuur en Middelen (Veiligheid)

 

Presentatie Visiedocument Politie Dichtbij


Kamervoorzitter: A.G. Hoogerduijn
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Secretaris: JH de Roo-Veulings

Vergaderkamer 5
Sociale Leefomgeving (Sociale Infrastructuur)

GEDEELTELIJK BESLOTEN


Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Secretaris: S.V. Vooren

22:15-
23:00
Vergaderkamer 11
Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid)

BESLOTEN

Voorstel 3de Merwedehaven


Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: PH Sleeking
Secretaris: JJ 't Lam

Vergaderkamer 1
Fysieke Leefomgeving (Wonen en Leefbaarheid)


GEDEELTELIJK BESLOTEN


Kamervoorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Secretaris: M. van Hall