Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 354743
Aanvang-sluiting 20-04-2010 19:45 - 20-04-2010 23:00

Adviescommissie - dinsdag 20 april 2010

19:45-
20:00
Vergaderkamer 1
Bestuur en Middelen


Secretaris: M. van Hall
20:00-
20:15
Vergaderkamer 1
Collegecarrousel


Mogelijke uitloop terugkoppeling formateur, hierdoor komt de Collegecarrousel waarschijnlijk te vervalllen.

Gespreksleider: Sleeking, portefeuillehouders: Brok, Kamsteeg, Spigt, Van den Oever, Van Steensel, Lagendijk.

20:15-
20:30
Vergaderkamer 1
Gemeenteraad
20:30-
21:15
Vergaderkamer 3
Fysieke Leefomgeving

Je leeft alleen goed als je beheer op orde is. In de presentatie komen alle facetten van het beheer van de stad aan de orde, van onderhoud riolen tot spelen. Deze vergadering is er op gericht informeren van de raadsleden. Er ligt op ditmoment geen concrete raadsinformatiebrief of raadsvoorstel voor ter besluitvorming.

Kamervoorzitter: HJ Tazelaar
Secretaris: W.V.E. Verboom
Vergaderkamer 2
Agendacommissie

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall

Vergaderkamer 1
Sociale Leefomgeving

Belangrijke spelers in het Dordtse op het gebied van onderwijs en ondernemerschap zijn uitgenodigd om hun inzichten te delen waar het de regionale arbeidsmarktontwikkeling in de huidige crisistijd betreft. Gekeken wordt hoe onderwijs, ondernemers en overheid elkaar kunnen ondersteunen in de vraagstukken die wat dit betreft op ons pad komen.

Kamervoorzitter: MPPM Merx
Secretaris: S.V. Vooren
21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 3
Fysieke Leefomgeving

Je leeft alleen goed als je beheer op orde is.

Kamervoorzitter: HJ Tazelaar
Secretaris: W.V.E. Verboom
Vergaderkamer 5
Bestuur en Middelen

Beraadslaging over de inhoud van de brief met speciale aandacht voor de vraag welke rol de raad verder in dit proces van de splitsing en de uitwerking daarvan heeft of kan hebben en op welke momenten beïnvloeding mogelijk is.

Kamervoorzitter: B Staat
Portefeuillehouder: D.A. van Steensel
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx
Vergaderkamer 1
Sociale Leefomgeving


Kamervoorzitter: MPPM Merx
Secretaris: S.V. Vooren
22:15-
23:00
Vergaderkamer 1
Sociale Leefomgeving

Tegen de zomer willen we vanwege het koploperschap lesbisch en homo-emancipatie een stadsdebat organiseren rondom de "zin en onzin van een homovriendelijk stadsklimaat". In deze kamer proberen we op basis van de raadsinformatiebrief een voorverkenning voor dit debat te houden.

Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: J.W. Spigt
Secretaris: S.V. Vooren