Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 350031
Aanvang-sluiting 13-04-2010 19:45 - 13-04-2010 23:00

Adviescommissie - dinsdag 13 april 2010

19:45-
20:00
Vergaderkamer 1
Bestuur en Middelen


Secretaris: M. van Hall
20:00-
20:30
Vergaderkamer 1
Collegecarrousel


Gespreksleider: Sleeking, portefeuillehouders: Brok, Kamsteeg, Spigt, Van den Oever, Van Steensel, Lagendijk.
20:30-
21:15
Vergaderkamer 1
Fysieke Leefomgeving

In het eerste blok wordt een algemene presentatie gegeven over de Wet ruimtelijke ordening en het grondbeleid. In het tweede blok wordt ingegaan op de in oktober 2009 gemaakte afspraken voor het vaststellen van bestemmingsplannen en de in januari 2010 vastgestelde Nota grondbeleid.


Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouders; J.W. Spigt en F.J. van den Oever
Secretaris: JJ 't Lam
Vergaderkamer 2
Agendacommissie

 

 

Voorzitter: A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall

Vergaderkamer 3
Sociale Leefomgeving


 


 

Kamervoorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk
Secretaris: AM Doornenbal

21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 1
Fysieke Leefomgeving

                VERVOLG

 


Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouders: J.W. Spigt en F.J. van den Oever
Secretaris: JJ 't Lam

Vergaderkamer 5
Bestuur en MiddelenKamervoorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: D.A. van Steensel
Secretaris: JH de Roo-Veulings / M.J.W.T. Hendrickx
Vergaderkamer 3
Sociale Leefomgeving

 
CTOO


 

 

Kamervoorzitter: M.C. Ruisch
Secretaris: S.V. Vooren

22:15-
23:00
Fysieke Leefomgeving
Kamervoorzitter:
Portefeuillehouder:
Secretaris:
Vergaderkamer 5
Bestuur en Middelen


Kamervoorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: A.A.M. Brok
Secretaris: M. van Hall