Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 302539
Aanvang-sluiting 09-02-2010 19:45 - 09-02-2010 23:00

Adviescommissie - dinsdag 9 februari 2010

19:45-
20:15
Vergaderkamer 1
Collegecarrousel


Gespreksleider: Van Verk, portefeuillehouders: Brok, Kamsteeg, Spigt, Van den Oever, Van Steensel, Lagendijk.
20:15-
20:30
Vergaderkamer 1
Gemeenteraad
20:30-
21:15
Vergaderkamer 1
Sociale Infrastructuur


Kamervoorzitter: K.M. Rusinovic
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk
Secretaris: JT de Heus
Thema: Vrijetijdsvoorzieningen
Vergaderkamer 2
Agendacommissie

 

 

Voorzitter: drs. A.A.M. Brok
Griffier: M. van Hall

Vergaderkamer 5
Sociale Infrastructuur


Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: J.W. Spigt
Secretaris: W.V.E. Verboom
Thema: Integratie en interculturalisatie

21:15-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 10
Ondernemerschap en Bereikbaarheid

 

Eerste deel van de vergadering is besloten (tot circa 22:15 uur)


Kamervoorzitter: W van der Kruijff
Portefeuillehouder: J.W. Spigt
Secretaris: W.V.E. Verboom
Thema: Economische structuurversterking

Vergaderkamer 1
Sociale Infrastructuur


Kamervoorzitter: M.C. Ruisch
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk
Secretaris: M. van Hall
Thema: Cultuurvoorzieningen
Vergaderkamer 5
Wonen en Leefbaarheid


Kamervoorzitter: J van den Bergh
Portefeuillehouder: AT Kamsteeg
Secretaris: JT de Heus
Thema: Ontwikkelen woonwijken
22:15-
23:00
Vergaderkamer 11
Financiën

Besloten vergadering


Kamervoorzitter: A.G. Hoogerduijn
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx
Thema: Bedrijfsvoering