Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 236334
Aanvang-sluiting 29-09-2009 19:45 - 29-09-2009 23:00

Adviescommissie - dinsdag 29 september 2009

19:45-
20:00
Vergaderkamer 1
Gemeenteraad
20:00-
20:15
Vergaderkamer 1
Collegecarrousel


Gespreksleider: Van Verk, portefeuillehouders: Bandell, Kamsteeg, Spigt, Van den Oever, Van Steensel, Lagendijk.
20:15-
21:00
Vergaderkamer 3
Bestuur, Participatie, Dienstverlening

REGIOKAMER

Voorbereiden Drechtraad 14 oktober
Diverse terugkoppelingen (WZI, Auditcie, raadsledenplatform ZHZ)


Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouders: A.T. Kamsteeg (en F.J. van den Oever)
Secretaris: M. van Hall
Thema: Regiozaken
Vergaderkamer 2
Agendacommissie

 

 

 


Voorzitter: R.J.G. Bandell
Secretaris: L.D.H. Arlman-Rosier

Vergaderkamer 5
Ondernemerschap en Bereikbaarheid


 

 

Kamervoorzitter: J.C.C. Bruggeman
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Secretaris: M.J.W.T. Hendrickx
Thema: Verbeteren bereikbaarheid

21:00-
21:15
Pauze
21:15-
22:15
Vergaderkamer 1
Wonen en LeefbaarheidKamervoorzitter: A.G. van Zanten
Portefeuillehouder: AT Kamsteeg
Secretaris: JT de Heus
Thema: Handhaving

Vergaderkamer 3
Sociale Infrastructuur


 

 

 

 

 


Kamervoorzitter: N. de Smoker
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk 
Secretaris: M. van Hall
Thema: Maatsch. voorzieningen en sport

Vergaderkamer 5
Ondernemerschap en Bereikbaarheid


Kamervoorzitter: J.C.C. Bruggeman
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Secretaris: W.V.E. Verboom
Thema: ontwikkelen bedrijventerreinen
22:15-
23:00
Vergaderkamer 5
Ondernemerschap en Bereikbaarheid

BESLOTEN deel Revitalisering Zeehavengebied


Kamervoorzitter: J.C.C. Bruggeman
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Secretaris: W.V.E. Verboom
Thema: ontwikkelen bedrijventerreinen