Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 2030284
Aanvang-sluiting 12-06-2018 18:15 - 12-06-2018 23:00

Adviescommissie - dinsdag 12 juni 2018

18:15-
19:45
Workshop Omgevingsvisie


Voor alle raads- en commissieleden: dinsdag 12 juni is er een workshop 'Gebiedsindeling Omgevingsvisie.' Dit is een mooie kans voor raads-, commissie-, en collegeleden om aan de voorkant mee te praten over welke gebiedsindeling de nieuwe omgevingsvisie voor Dordrecht straks krijgt. In welke gebieden gaan we grootschalige woningbouw bijvoorbeeld concentreren? Hoe verhouden economie, veiligheid, gezondheid en wonen zich tot elkaar?

Na de zomer stelt de raad de gebiedsindeling formeel vast, maar in het kader van de Omgevingswet is het goed dat raad en college in een vroeg stadium hierover met elkaar (in workshopvorm) van gedachten wisselen.

Locatie en tijd: dinsdag 12 juni, 18.15 tot 19.45 uur in vergaderkamer 1. Vanaf 17.45 uur staat warm buffet klaar!

19:45-
20:00
Pauze
20:00-
23:00
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Sociale Leefomgeving

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: KM Castelijn
Portefeuillehouder: PJ Heijkoop / H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Bestuur en Middelen

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: M. Burggraaf
Commissiegriffier: JC Bakker

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Fysieke Leefomgeving

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: O Soy
Portefeuillehouder: PH Sleeking / BCM Stam
Commissiegriffier: M den Boer

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de privacywetgeving.