Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 198356
Aanvang-sluiting 01-09-2009 21:00 - 01-09-2009 23:00

Adviescommissie - dinsdag 1 september 2009

21:00-
21:05
Raadzaal van het Stadhuis
Gemeenteraad
21:05-
21:20
Raadzaal van het Stadhuis
Collegecarrousel


Gespreksleider: Van Verk, portefeuillehouders: Bandell, Kamsteeg, Spigt, Van den Oever, Van Steensel, Lagendijk.
21:20-
21:30
Pauze
21:30-
22:15
Vergaderkamer 1
Sociale infrastructuur

Gelegenheid om opvattingen kenbaar te maken over de raadsinformatiebrief.

 

 

Kamervoorzitter: A.G. van Zanten
Portefeuillehouder: AT Kamsteeg
Secretaris: JT de Heus
Thema: Maatsch. voorzieningen

Vergaderkamer 2
Agendacommissie

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: M. van Hall

Vergaderkamer 5
Ruimtelijke Ordening

Besloten vergadering over vertrouwelijke bijlage bij:

Gelegenheid om in beslotenheid met elkaar en de portefeuillehouder van gedachten te wisselen over de vertrouwelijke bijlage bij deze raadsinformatiebrief en de geactualiseerde risico-analyse.

Kamervoorzitter: W van der Kruijff
Portefeuillehouder: J.W. Spigt
Secretaris: W.V.E. Verboom
Thema: WRO
22:15-
23:00
Vergaderkamer 1
Ondernemerschap en bereikbaarheid

Gelegenheid om aan te geven of het college beide moties naar tevredenheid heeft uitgevoerd.

 

Kamervoorzitter: HJ Tazelaar
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Secretaris: M. van Hall
Thema: Verbeteren bereikbaarheid

Vergaderkamer 3
Sociale infrastructuur

Gelegenheid om opvattingen kenbaar te maken over de raadsinformatiebrief. Dit agendapunt komt te vervallen!

 

Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk
Secretaris: JT de Heus
Thema: Maatsch. voorzieningen

Vergaderkamer 5
Wonen en Leefbaarheid

22.15 uur: kort bespreekpunt op verzoek van de VVD

22.30 uur: bespreekpunt op verzoek van GroenLinks

Kamervoorzitter: MPPM Merx
Portefeuillehouder: D.A. van Steensel / A.T. Kamsteeg
Secretaris: W.V.E. Verboom
Thema: Afvalverwerking / Ontwikkelen woonwijken