Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 1814255
Aanvang-sluiting 19-09-2017 19:00 - 19-09-2017 23:00

Adviescommissie - dinsdag 19 september 2017

19:00-
20:00
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Fysieke Leefomgeving

Klik op 'Fysieke Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: I Koene
Portefeuillehouder: REC Reynvaan / J Mos
Commissiegriffier: J.W. Bleumer

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Bestuur en Middelen

Klik op 'Bestuur en Middelen' voor de volledige agenda

Voorzitter: N de Smoker-van Andel
Portefeuillehouder: CML Lambrechts / J Mos
Commissiegriffier: JC Bakker

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Stadskantoor voor de Toekomst

Voorbespreking met afvaardiging van de gemeenteraad over de faciliteiten voor gemeenteraad/commissies/Drechtraad in een nieuw Stadskantoor. In de klassieke zin kan worden gedacht aan vergaderfaciliteiten voor fracties, commissies, raad en Drechtraad. Expliciet zou de projectorganisatie een uitspraak willen hebben over de toekomstige locatie van raadsvergaderingen: in het Stadhuis of (in de toekomst) ook in het nieuwe Stadskantoor? Naast deze "klassieke" vergaderfaciliteiten zijn er wellicht ook andere faciliteiten denkbaar: ruimte voor (creatieve vormen van) dialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners etc. etc.

20:00-
23:00
Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Sociale Leefomgeving

Klik op 'Sociale Leefomgeving' voor de volledige agenda

Voorzitter: S.M. Wemmers - Wanrooij
Portefeuillehouder: H van der Linden
Commissiegriffier: D Coenen