Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 174695
Aanvang-sluiting 02-06-2009 19:45 - 02-06-2009 23:00

Adviescommissie - dinsdag 2 juni 2009

19:45-
20:00
Vergaderkamer Wantij
Gemeenteraad
20:00-
20:15
Vergaderkamer Wantij
Collegecarrousel


Gespreksleider: Weidema / Sleeking, portefeuillehouders: Bandell, Kamsteeg, Spigt, Van den Oever, Van Steensel, Lagendijk.
20:15-
21:00
Vergaderkamer Wantij
Financiën


Kamervoorzitter: A.G. Hoogerduijn
Portefeuillehouder: D.A. van Steensel
Thema: Bedrijfsvoering

Vergaderkamer Oude Maas
Agendacommissie

 

 

Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: Mw. M. van Hall

Vergaderkamer Alblas
Bestuur, Participatie, Dienstverlening

De presentatie vindt plaats op verzoek van de Agendacommissie. Er is een relatie met de raadsinformatiebrief van 17 maart 2009 inzake organisatieontwikkeling Stadswinkel(dos.152879).

Kamervoorzitter: K.M. Rusinovic
Portefeuillehouder: R.J.G. Bandell
Thema: Dagelijks bestuur

Vergaderkamer Noord
Sprekersplein Kamerverhuur
(aanmelden bij griffie 078-6398282 tot uiterlijk 2 juni a.s. 12.00 uur).


 

 

Kamervoorzitter: A.G. van Zanten
Portefeuillehouder: AT Kamsteeg
Thema: Handhaving

21:00-
21:15
Pauze
21:15-
22:00
Vergaderkamer Wantij
Financiën

Financieel-inhoudelijke behandeling van de jaarrekening 2008

 

 

 

 

 

 

 

Kamervoorzitter: A.G. Hoogerduijn
Portefeuillehouder: D.A. van Steensel
Thema: Bedrijfsvoering

Vergaderkamer Alblas
Bestuur, Participatie, Dienstverlening

 

 

Gelegenheid om met de burgemeester van gedachten te wisselen over het burgerjaarverslag en eventueel aandachtspunten mee te geven voor het volgende

 

Kamervoorzitter: K.M. Rusinovic
Portefeuillehouder: R.J.G. Bandell
Thema: Dagelijks bestuur

Vergaderkamer Noord
Wonen en Leefbaarheid

    

 

Gelegenheid om van gedachten te wisselen over de raadsinformatiebrief en de nadien ontvangen aanvullende informatie en te beoordelen of dit aanleiding geeft tot aanpassing van het beleid en de aanpak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamervoorzitter: A.G. van Zanten
Portefeuillehouder: AT Kamsteeg
Thema: Handhaving

22:00-
23:00
Vergaderkamer Alblas
Veiligheid

Kort bespreekpunt op verzoek van de fractie van het CDA.
Kamervoorzitter: HJ Tazelaar
Portefeuillehouder: R.J.G. Bandell
Thema: Integrale veiligheid