Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 133209
Aanvang-sluiting 24-03-2009 19:45 - 24-03-2009 23:00

Adviescommissie - dinsdag 24 maart 2009

19:45-
20:00
Vergaderkamer Wantij
Gemeenteraad
20:00-
20:15
Vergaderkamer Wantij
Collegecaroussel


Gespreksleider: Weidema/Sleeking, portefeuillehouders: Bandell, Kamsteeg, Spigt, Van den Oever, Van Steensel, Lagendijk.
20:15-
21:00
Vergaderkamer Alblas
Werk en Scholing

Drechtwerk

Gelegenheid voor de portefeuillehouder om u in beslotenheid te informeren over de stand van zaken bij Drechtwerk.

 


 


Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouder: J.W. Spigt
Thema:Arbeidsmarkttoeleiding

Vergaderkamer Oude Maas
Agendacommissie

Definitief vaststellen agenda Dordtse Kamers 31 maart a.s.

 

 


Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: L.D.H. Arlman - Rosier

Vergaderkamer Wantij
Ondernemerschap en bereikbaarheid

Gelegenheid voor de fractie van het CDA om helderheid te krijgen over de wijze van uitvoering, met name wat betreft de punten transferium FC Dordrecht en betrokkenheid WMO-Adviesraad.

 

 


Kamervoorzitter: J van den Bergh
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Thema: Verbeteren bereikbaarheid

21:00-
21:15
Pauze
21:15-
22:00
Restaurant Regiokantoor
Ruimtelijke Ordening

 

Gelegenheid om uw opvattingen kenbaar te maken over de structuurvisie ter voorbereiding op de raadsbehandeling van 7 april a.s.

 

 

Kamervoorzitter: W van der Kruijff
Portefeuillehouder: J.W. Spigt
Thema: WRO

Vergaderkamer Alblas
Bestuur, Participatie, Dienstverlening

Nu de verschillende bedrijfsplannen gereed zijn presenteert het college u nieuwe ontwikkelingen in de sector cultuur.

Gespreksleider: J.T. de Heus
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk
Thema: Dagelijks bestuur
Vergaderkamer Noord
Financiën

Gelegenheid om van gedachten te wisselen over mogelijke gevolgen en eventuele maatregelen en de wijze van vervolgrapportage aan de raad.

Kamervoorzitter: A.G. Hoogerduijn
Portefeuillehouder: D.A. van Steensel
Thema: Bedrijfsvoering
22:00-
23:00
Vergaderkamer Alblas
Bestuur, Participatie, Dienstverlening

Gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de uitkomsten van het onderzoek, de gedane aanbevelingen en de verwerking daarvan.

Kamervoorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk
Thema: Dagelijks bestuur
Vergaderkamer Noord
Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs (CTOO)