Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Thema Commissie
Vergadernummer 1272005
Aanvang-sluiting 03-12-2014 20:00 - 03-12-2014 23:00

Thema Commissie - woensdag 3 december 2014

20:00-
23:00
Vergaderkamer 1 - Johan de Witt
Themabijeenkomst Wonen

De voorzitter van commissie Fysiek nodigt u uit voor de themabijeenkomst in vergaderzaal 1 - Johan de Witt in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). U bent van harte uitgenodigd!

Tijdens de themabijeenkomst Wonen wordt stil gestaan bij een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van wonen aan de hand van concrete en actuele casussen uit Dordrecht. Er is aandacht voor de Herzieningswet, de Novelle Blok en de Parlementaire Enquêtecommissie, maar ook de Woonstrategie Drechtsteden en de Rapportage Wonen in de Drechtsteden komen aan bod. Centraal staat de vraag wat de ontwikkelingen lokaal betekenen. Woonbron en Trivire zijn ook aanwezig bij deze thema-avond.


Voorzitter: F. Riet
Portefeuillehouder: REC Reynvaan
Commissiegriffier: H.M. Hoogstad

Vergaderkamer 3 - Hugo Muys van Holy
Themabijeenkomst Verbonden Partijen

De voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen nodigt u uit voor de themabijeenkomst in vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. Aanvang 20.00 uur. (inloop vanaf 19.45 uur) U bent van harte uitgenodigd!

Op 15 oktober jl. heeft de commissie Bestuur en Middelen besloten dat er een vervolg zal plaatsvinden van de nadere kennismaking met onze verbonden partijen. Op deze avond worden de vertegenwoordigers van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en de B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides uitgenodigd. Deze vertegenwoordigers zullen net als op 15 oktober een nadere toelichting geven op een aantal thema's (financiën, belangrijke actuele opgaven, belangrijke actuele risico's en bijdrage van de verbonden partij aan lokale ambities).

 


Voorzitter: MPPM Merx
Commissiegriffier: FM Lagerveld

Vergaderkamer 5 - Adriaan van Blijenburg
Themabijeenkomst Lokaal uitvoeringspragramma WMO

De voorzitter van de commissie Sociaal nodigt u namens wethouder Lambrechts uit voor de themabijeenkomst in vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg in het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur), om input te vergaren voor het lokaal uitvoeringsprogramma WMO. U bent van harte uitgenodigd!

Na een korte toelichting op de hoofdlijnen wordt aan de hand van stellingen en dilemma's de raad gevraagd hun speerpunten aan te geven.
Voor deze avond is tevens de WMO-raad uitgenodigd.


Voorzitter: E. Kelholt
Portefeuillehouder: CML Lambrechts
Commissiegriffier: S.V. Vooren