Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeente Dordrecht

Agenda

Details van de vergadering/agenda
Titel Adviescommissie
Vergadernummer 119025
Aanvang-sluiting 27-01-2009 19:45 - 27-01-2009 23:15

Adviescommissie - dinsdag 27 januari 2009

19:45-
20:00
Vergaderkamer Wantij
Gemeenteraad
20:00-
20:15
Vergaderkamer Wantij
Collegecaroussel


Gespreksleider: Weidema, portefeuillehouders: Bandell, Spigt, Kamsteeg, Van Steensel, Van den Oever, Lagendijk

20:15-
21:00
Vergaderkamer Wantij
Wonen en Leefbaarheid (ontwikkelen en herstructureren woonwijken)

Presentatie over de Welstandscommissie. Aansluitend gelegenheid tot het stellen van vragen aan de vertegenwoordiger(s) van de externe Welstandscommissie en de portefeuillehouder.

Deze presentatie komt vanavond te vervallen.

 

Kamervoorzitter: K.J. Schellekens-van der Meijde
Portefeuillehouder: AT Kamsteeg
Thema: Ontwikkelen woonwijken

Vergaderkamer Oude Maas
Agendacommissie

In concept voorbereiden agenda Dordtse Kamers d.d. 10 februari 2009. 


Voorzitter: R.J.G. Bandell
Griffier: L.D.H. Arlman - Rosier

Vergaderkamer Noord
Bestuur, Participatie, Dienstverlening


Kamervoorzitter: K.M. Rusinovic
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk / F.J. van den Oever
Thema: Dagelijks bestuur

21:00-
21:15
Pauze
21:15-
22:00
Vergaderkamer Wantij
Sociale Infrastructuur

Gelegenheid om uw opvattingen kenbaar te maken over deze raadsinformatiebrief.

Kamervoorzitter: M.C. Ruisch
Portefeuillehouder: J.W. Spigt
Thema: Integratie en interculturalisatie

Vergaderkamer Alblas
Bestuur, Participatie, Dienstverlening (Dagelijks bestuur)

Gelegenheid om opvattingen kenbaar te maken over de uitvoering van de experimenten in het kader van Burgers aan Zet.

Kamervoorzitter: CA van Verk
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk
Thema: Dagelijksbestuur
Vergaderkamer Noord
Ondernemerschap en Bereikbaarheid (Economische structuurversterking)

Gelegenheid om met elkaar en de portefeuillehouder van gedachten te wisselen over de resultaten van de EAD en over de aanbevelingen en lessen voor de toekomst.

Kamervoorzitter: J.C.C. Bruggeman
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Thema: Economische structuurversterking
22:00-
23:15
Vergaderkamer Wantij
Bestuur, Participatie, Dienstverlening (Rekenkamer)

Kort bespreekpunt op verzoek van de fracties Beter Voor Dordt en ECO-Dordt. Onderwerp van discussie is de vraag waarom Zwijndrecht niet meedoet aan dit gezamenlijke onderzoek. U kunt zich in de discussie baseren op de briefwisseling hierover tussen de Rekenkamer Dordrecht en de Rekenkamercommissie Zwijndrecht. Afschriften van deze brieven zijn u op 21 januari 2009 toegestuurd.


Kamervoorzitter: J.J.W. van Dongen
Portefeuillehouder: D.V. Hindriks
Thema: Rekenkamer

Vergaderkamer Alblas
Sociale infrastructuur (maatsch. voorzieningen)

Gelegenheid om met elkaar en de portefeuillehouder van gedachten te wisselen over het voornemen van het college om de 'ISH-pilot Dordrecht' te continueren in 2009 en 2010.

Kamervoorzitter: A.G. van Zanten
Portefeuillehouder: J.H. Lagendijk
Thema: Maatsch. voorzieningen
Vergaderkamer Noord
Ondernemerschap en Bereikbaarheid (Economische structuurversterking)

Gelegenheid om met elkaar en de portefeuillehouder van gedachten te wisselen over deze stimuleringsregeling.

Kamervoorzitter: A.G. Hoogerduijn
Portefeuillehouder: F.J. van den Oever
Thema: Economische structuurversterking