Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 999806

Gemeente Dordrecht

Dossier - 999806

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 999806
Onderwerp Verhogen gemeentelijke bijdrage exploitatie Bibelot
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 13-02-2013 14:01:16
Onderwerp Verhogen gemeentelijke bijdrage exploitatie Bibelot
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SF Oosterhof, 770 4743
Datum B&W Besluit 12-02-2013
Gerelateerde zaak 899905
Datum verzending 14-02-2013
Agendacommissie 19-02-2013
Adviescommissie 12-03-2013
Raad 26-03-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 13 november jl. besloot uw raad om € 1.190.000,-- beschikbaar te stellen voor de podiumtechniek en inrichting van een regionaal poppodium in het Energiehuis. Het voormalige gebouw van het Gemeentelijk Energiebedrijf wordt op dit moment nog verbouwd en gerenoveerd tot een regionaal "huis voor de podiumkunsten" voor de Drechtsteden. Het poppodium wordt de belangrijkste publiekstrekker van het Energiehuis en zal een essentiële schakel vormen in de keten van talentontwikkeling. De laatste stap is het definitief bepalen van de gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van het poppodium. Ten opzichte van het huidige subsidieniveau van € 365.414,-- is bepaald dat er vanaf 2013 een extra bijdrage van € 189.000,-- noodzakelijk is. Het aandeel van de netto gemeentelijke subsidie komt hiermee op 35%. Bij poppodia met een vergelijkbare capaciteit was dit aandeel in 2011 36% . De netto gemeentelijke subsidie per betaald bezoek bedraagt € 12,19; bij vergelijkbare podia was dit in 2011 € 16,19.
Gepubliceerd 13-02-2013