Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 999289

Gemeente Dordrecht

Dossier - 999289

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 999289
Onderwerp Raadsinformatiebrief (aanvullend) over nieuw contract project Nieuwe Dordtse Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 17-04-2013 16:02:09
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 21 mei 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 28 mei 2013.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit de agendapunten 5, 9, 10 en 11 (allen betrekking hebbend op de Nieuwe Dordtse Biesbosch) van de agenda van de middagraad af te voeren. Deze stukken worden opnieuw geagendeerd voor bespreking in de adviescommissie van 21 mei 2013.  

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 19 maart 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het onderwerp Nieuwe Dordtse Biesbosch als bespreekstuk te agenderen voor een raadsvergadering op een door de agendacommissie nader te bepalen datum.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 maart 2013 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan en besluit de inhoud te betrekken bij de bespreking van de NDB in de Adviescommissie van 19 maart 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 maart 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit deze brief, conform eerdere afspraken, te agenderen voor de adviescommissie van 19 maart 2013.