Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 999212

Gemeente Dordrecht

Dossier - 999212

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 999212
Onderwerp Verhogen gemeentelijke bijdrage exploitatie Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 13-02-2013 14:05:01
Onderwerp Verhogen gemeentelijke bijdrage exploitatie Energiehuis
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G Jochems, 770 4728
Datum B&W Besluit 12-02-2013
Gerelateerde zaak 935261
Datum verzending 14-02-2013
Agendacommissie 19-02-2013
Adviescommissie 12-03-2013
Raad 19-03-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het actuele meerjarenexploitatieoverzicht van het Energiehuis laat een aantal wijzigingen zien ten opzichte van eerder gepresenteerde cijfers. Afwijkingen die onder meer samenhangen met geactualiseerde berekeningen en voor 2013 met een latere oplevering. Om tot een sluitende begroting te komen zijn extra inspanningen gevraagd van de stichting Energiehuis en haar partners. Daarnaast vragen wij de raad toestemming om een rentevoordeel op de gemeentelijke financiering in te zetten ten behoeve van de exploitatie van het Energiehuis. Stichting Energiehuis en de partnerinstellingen zijn bijzonder actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en zij vullen daarmee hun opgave op het terrein van ‘social return on investment’ goed in. Het meerjarenperspectief is dan ook positief.
Gepubliceerd 13-02-2013