Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 999212

Gemeente Dordrecht

Dossier - 999212

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 999212
Onderwerp Verhogen gemeentelijke bijdrage exploitatie Energiehuis
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 13-02-2013 14:05:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 maart 2013 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel. Er is een stemverklaring van de fractie Beter Voor Dordt. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Economie en cultuur) - dinsdag 12 maart 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 19 maart 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 februari 2013 17:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hiervoor één blok te reserveren op 12 maart a.s.