Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 995626

Gemeente Dordrecht

Dossier - 995626

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 995626
Onderwerp Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet van €1.624.000,- om maatregelen te treffen in de Sportboulevard
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 07-02-2013 19:49:25
Onderwerp Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet van €1.624.000,- om maatregelen te treffen in de Sportboulevard
Programma Sport en recreatie
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 9 - Sportboulevard
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar GW Boersma, 770 4832
Datum B&W Besluit 05-12-2013
Gerelateerde zaak 943061
Datum verzending 14-02-2013
Agendacommissie 19-02-2013
Adviescommissie 12-03-2013
Raad 26-03-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Rond de Sportboulevard zijn de volgende zaken actueel: 1. De gevallen lamp. 2. De noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische maatregelen met bijbehorende financiering. 3. De exploitatie. Dit voorstel concentreert zich op het tweede punt. Het geconstateerde probleem met de lamp maakte al deel uit van de onder twee genoemde noodzakelijke maatregelen. Die relatie wordt expliciet toegelicht in dit voorstel. U heeft vanwege het voorval met de lamp gevraagd om interpellatie op 12 februari aanstaande. De specifieke vragen die naar aanleiding van het voorval terecht naar voren komen (artikel 39), behandelen wij in een apart document dat zo spoedig mogelijk volgt. U kunt dit voorstel als achtergrond informatie gebruiken bij de interpellatie. Daadwerkelijke raadsbehandeling kan dan spoedig daarna plaatsvinden. De stand van zaken en een analyse van de exploitatie over de Sportboulevard als geheel doen wij u in de loop van de komende maanden toekomen.

Gepubliceerd 07-02-2013