Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 995626

Gemeente Dordrecht

Dossier - 995626

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 995626
Onderwerp Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet van €1.624.000,- om maatregelen te treffen in de Sportboulevard
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 07-02-2013 19:49:25
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2013 14:00
Status Verworpen
Titel A 1 Amendement WEK Beschikbaar stellen Uitvoeringskrediet Sportboulevard, alleen onder voorwaarden
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Huidige tekst: 1. Het uitvoeringskrediet van € 1.624.000,- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve om maatregelen te treffen in de Sportboulevard conform begrotingswijzigingnummer 213016. Te wijzigen in: 1. Het uitvoeringskrediet van € 1.624.000,-- beschikbaar te stellen uit de algemene reserve om maatregelen te treffen in de Sportboulevard conform begrotingswijzigingnummer 213016 op voorwaarde dat er beroep wordt gedaan op de aansprakelijkheid van partijen en een vaststellingsovereenkomst tussen partijen.
A 1 Amendement WEK Uitvoeringskrediet Sportboulevard.pdf